Karşı Mahalle

Elma Yayınevi 2022’nin ilk kitabı “Karşı Mahalle” okurları ile buluşuyor. Yazar ve iş insanı Ali Rıza Koç’un değişimini, Türkiye günceline paralel hikâyesini, iş hayatını yazdığı kitabıyla bize karşı mahalleleri anlatıyor.

“Bilmek övülür. Bilginin ruh zenginliği olduğuna inanılır. Bilenin bilmeyene üstünlüğü kabul edilir. İlmin insanlığı yükselttiği görülür” diyor düşünür. Doğru bilgi, bakış açımızı genişletir ve zenginleştirir. Dar kalıplara sıkıştırılmış ve tek pencereden gösteren fikirlerde ısrarcı olmak gelişmenin ve değişimin önündeki en büyük engeldir. Bugün böyle düşünüyorsam bunda en büyük pay, katı kalıpların arasından sızan ışığın yardımıyla dünyaya bakmanın insana bir şey kazandırmadığını bana bir kez daha net olarak gösteren gençlere aittir.

Ötekileştirmenin ve düşmanlaştırmanın hiçbir tarafa fayda getirmediği herkesin kabul ettiği bir realitedir. Bunun için “karşı mahalle”yi iyi anlayıp karşılıklı empati oluşturarak hayatımızı kolaylaştırabiliriz.

TARLADAN ŞANGHAY’A

ÇALIŞKANLIĞIN VE İNANCIN ZAFERİ

“Doğduğunuz yeri ve ailenizi siz seçmiyorsunuz şüphesiz ama hayat size her daim başka seçenekler sunuyor. Önemli olan bunun farkına varmaktır.”

… ben İspir’in Köşeyolu Köyü’nde dağlarda çobanlık yapıyordum ve tahsil hayatının ilkokulu bitirdikten sonra sonlandığını düşünüyordum. Ortaokul, lise ve üniversite gibi okulların varlığından bile habersizdim. İlkokulu bitirdikten sonra dört yıl çobanlık yaptım. Tesadüfler sonucunda ilkokuldan sonra ortaokul, lise ve üniversite gibi süreçlerin olduğunu öğrendim…

“Zorluklar ve yokluklar insan için en önemli motivasyon kaynağı olmalıdır.”